Leasing samochodów używanych

Biorąc auto w leasing zobowiązujemy się do przestrzegania pewnych zasad. Niezależnie od tego, czy auto jest nowe, czy używane, musimy pamiętać, że nie należy do nas (chyba, że je wykupimy, ale to jest możliwe dopiero po wygaśnięciu umowy leasingowej). Musimy więc trzymać się zasad „wypożyczenia”. Podstawową zasadą jest utrzymanie auta w dobrym stanie oraz niedokonywanie w nim żadnych poważniejszych zmian. Jeśli już, to każda z nich powinna być konsultowana z właścicielem samochodu. Jest to oczywiste, podobnie jak fakt, że auta nie wolno oddać osobom trzecim. Jeśli nie będziemy przestrzegać tych warunków, samochód może być nam odebrany.

Aby uniknąć zaskoczeń, warto dobrze przyjrzeć się szczegółom umowy leasingowej przed jej podpisaniem. Wypowiedzenie każdej jest możliwe, a choć standardowe umowy są do siebie podobne, mamy jednak możliwość ich negocjowania. Dlatego też zadbajmy zawczasu o warunki naszej umowy, nawet w wypadku, gdy będziemy chcieli wycofać się z niej, co jest przecież możliwe na w miarę dogodnych dla nas warunkach. Pamiętajmy, że konkurencja na rynku firm udzielających leasingu (i dotyczy to także leasingu samochodów używanych) jest stosunkowo duża, a to daje nam pewną przewagę.

Musimy jednak jeszcze o czymś pamiętać. Podczas całego czasu trwania leasingu auto należy do firmy udzielającej leasingu. Dlatego też w wypadku wypowiedzenia umowy spowodowanej niedotrzymaniem warunków ze strony użytkownika auta, musi on nie tylko zwrócić je bez zwłoki, ale także jest obciążony wysokością rat, jeśli nie zostały one dotychczas uregulowane.